680 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης Με σχετικό αίτημα προς το ΑΣΕΠ προχωρά το θέμα για τις 680 μόνιμες θέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ έχουν καθοριστεί και οι 48 θέσεις που προορίζονται για ΑμΕΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998. Η …

Υπουργείο Δικαιοσύνης, 680 προσλήψεις Read more »

Tagged with: , , , ,

Επαγγελματική Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Υπολογιστών Στην αγορά εργασίας η νέα χρονιά εγκαινιάστηκε νωρίς – νωρίς με τη Προκήρυξη του διαγωνισμού Λιμενοφυκάκων όπου βέβαια οι πιστοποιημένες γνώσεις Υπολογιστών (Πιστοποίηση Υπολογιστών ECDL ύλης) είναι ανάμεσα στις βασικές απαιτήσεις για την συμμετοχή των υποψήφιων …

Πιστοποίηση Υπολογιστών ECDL ύλης Read more »

Tagged with: , , , , , , ,

Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη διαγωνισμού Λιμενοφυκάκων για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.) σαράντα εννέα (49) συνολικά ατόμων. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει ως εξής: α. Κατηγορία Μηχανικών Ε.Ν.: τριάντα έξι (36) …

Προκήρυξη Διαγωνισμού Λιμενοφυλάκων Read more »

Tagged with: , , , , , ,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.   Το ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει  διαγωνισμό για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων διοικ. υπαλλήλων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για 4 κατηγορίες ενδιαφερομένων: Α’ Κατηγορία: κατόχους τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Οικονομικής Σχολής …

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. – 30 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων Read more »

Tagged with: , , , , , ,

Έτοιμη η Προκήρυξη 2K/2015  του ΑΣΕΠ για το Υπουργείο Οικονομικών Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2K/2015 , σχετικά με την πλήρωση 465  θέσεων  προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Δείτε στο παρακάτω σύνδεσμο …

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 465 θέσεις στις Εφορίες Read more »

Tagged with: , , , , , ,