Τ.Υ.Π.Ε.Τ. – 30 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

Το ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει  διαγωνισμό για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων διοικ. υπαλλήλων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για 4 κατηγορίες ενδιαφερομένων:

Α’ Κατηγορία: κατόχους τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Οικονομικής Σχολής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με 3ετή προϋπηρεσία σε λογιστήριο ή/και μισθοδοσία.

Β’ Κατηγορία: κατόχους  τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. ή  Α.Τ.Ε.Ι. Σχολών Επιχειρήσεων, Οργάνωσης & Διοίκησης και Σχολών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, με 3ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο.

Γ’ Κατηγορία: Έντεκα (11) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατόχων τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.  (οποιασδήποτε σχολής).

Δ’ Κατηγορία: Έντεκα (11) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατόχων  απολυτηρίου Λυκείου.

Σημειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται πιστοποημένη γνώση χρήσης υπολογιστών τύπου π.χ ECDL.

Μαθήματα ECDL ύλης,

Ειδικά για πιστοποίηση ΑΣΕΠ και Ελληνικού Δημοσίου

 

Πηγή: typet.gr

Tagged with: , , , , , ,