Καλέστε μας τώρα στο 210 6930 631

Η γνώση Πρώτων Βοηθειών αποτελεί σήμερα απαραίτητο εφόδιο για κάθε άνθρωπο στην εργασία αλλά και την καθημερινότητα. Το σεμινάριο Πρώτες Βοήθειες – Βασική υποστήριξη ζωής (BLS) περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και αποσκοπεί στην έγκαιρη αναγνώριση και την αποτελεσματική αντιμετώπισή απειλητικών για τη ζωή περιστατικών.
Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση εκπαίδευσης, RTI.
Τα προγράμματα της RTI είναι σχεδιασμένα να απευθύνονται σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και κάθε είδους επαγγελματία καταλήγοντας σε αναγνωρισμένα πιστοποιητικά εκπαίδευσης.
Τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών υλοποιούνται βάσει των διεθνών κανονισμών επείγουσας παροχής φροντίδας και ολοκληρώνονται κατόπιν αξιολόγησης από ανεξάρτητο, αδειοδοτημένο εξεταστή.

Βασική Υποστήριξη Ζωής
Θεματολογία:

 • Ανθρώπινη φυσιολογία
 • Αναπνευστική παύση
 • Έμφραγμα
 • Καρδιακή ανακοπή
 • Βασική Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
 • Πνιγμονή
 • Αιμορραγία
 • Σωματική καταπληξία
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Αναφυλακτικό σοκ
 • Κακώσεις στη σπονδυλική στήλη
 • Αναίσθητος πάσχοντας
 • Κλήση Υπηρεσιών Υγείας – ορθές πρακτικές περιγραφής και καταγραφής περιστατικού
 • Εκτίμηση συμβάντος – αναγνώριση επείγοντος περιστατικού
 • Ανάνηψη, θέση και πρακτικές

Δείτε επίσης “Μαθήματα Πυρασφάλειας στην Εργασία”

Η εκπαίδευση Πρώτες Βοήθειες – Βασική υποστήριξη ζωής (BLS) έχει διάρκεια 8 διδακτικές ώρες και ολοκληρώνεται αυθημερόν.

Πού: σε αίθουσα με προβολικό και χώρο για την πρακτική εξάσκηση, πλησίον ΜΕΤΡΟ.

Πώς: με βιωματικό τρόπο σύμφωνα με τη μέθοδο Project Based Learning (=Μαθαίνω υλοποιώντας)

Παροχές: Εγχειρίδιο, υλικά Α’ Βοηθειών συμμετέχοντα, Πιστοποίηση RTI

Αξία: 160€ (ειδικές τιμές για μαζικές εγγραφές, 3+ άτομα και εταιρίες)

Διδάσκουν έμπειροι διασώστες, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές Rescue Training International

Και για τις Πρώτες Βοήθειες η TechnoEDU αποτελεί την Πρώτη και Ασφαλή σας επιλογή για έγκυρη και ολοκληρωμένη Εκπαίδευση.

Ενημερωθείτε και για  “Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία με Πιστοποίηση”

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με το 210-69.30.631 ή συμπληρώστε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας.
Καλέστε μας