Καλέστε μας τώρα στο 210 6930 631

Στατιστική ανάλυση SPSS

Στατιστική ανάλυση SPSSΤο σεμινάριο εκμάθησής SPSS δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ερευνητών και επαγγελματιών για έγκυρες, αξιόπιστες μελέτες και εργασίες υπεύθυνα και σωστά. Το λογισμικό SPSS -Statistical Package for Social Sciences- είναι ένα πρόγραμμα που αναλαμβάνει την στατιστική ανάλυση ερευνητικών δεδομένων από τον τομέα των κοινωνικών επιστημών και όχι μόνο.

Τα μαθήματα Στατιστικής Ανάλυσης SPSS μπορούν να υλοποιηθούν είτε εξ αποστάσεως είτε εξατομικευμένα στο διαθέσιμο χρόνο σας πάντα με τη μέθοδο Project Based Learning (=μαθαίνω υλοποιώντας)

Το σεμινάριο SPSS απευθύνεται σε:

 • επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • ερευνητές
 • φοιτητές με εργασίες SPSS
 • επαγγελματίες στους τομείς των κοινωνικών επιστημών (λ.χ.: ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, marketing consultants, public relations managers κ.ά.) αλλά και επιστήμονες και επαγγελματίες των θετικών επιστημών (μαθηματικούς, επιστήμονες κλάδου υγείας, αναλυτές κ.ά)

Στις εισηγήσεις μας θα μάθετε:

 • τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την ερευνητική μεθοδολογία
 • τη χρήση του λογισμικού SPSS με ταυτόχρονη εφαρμογή των δυνατοτήτων του σε δεδομένα πραγματικών μελετών
 • πώς να ερμηνεύετε τα αποτελέσματα σε μια στατιστική ανάλυση
 • πώς να εφαρμόζετε τις γνώσεις σας στις δικές σας μελέτες και εργασίες SPSS

SPSS, η Στατιστική με εύκολο τρόπο…

Διάρκεια & Αξία σεμινάριου:

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 9-11 διδακτικές ώρες εξαρτώμενη από την εν γένει εμπειρία σας σε θέματα στατιστικής.

Κρατήστε τη θέση σας με 220€! Ειδικές τιμές για μαζικές εγγραφές.SPSS Περιεχόμενα

Περιεχόμενα σεμιναρίου:

Περιγραφική στατιστική

 • Περιβάλλον εργασίας SPPS, καταχώρηση και επεξεργασία δεδομένων.
 • Επιλογή περιπτώσεων, επανακωδικοποίηση τιμών και υπολογισμός νέων μεταβλητών.
 • Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς (μέσος όρος, διάμεσος, δεσπόζουσα τιμή, εύρος, τυπική απόκλιση).
 • Πίνακες και Γραφήματα (πίνακες συχνοτήτων και πίνακες διασταύρωσης, κυκλικό γράφημα, γράφημα ράβδων, ιστογράμματα, επεξεργασία και μορφοποίηση γραφημάτων, παρουσίαση γραφημάτων).
 • Μορφές κατανομών.

Επαγωγική στατιστική

 • Συσχέτιση: δείκτες Pearson και Spearman ρ.
  ptychiakesergasies
  Για Συγγραφή εργασιών εδώ κλικ!
 • Παλινδρόμηση: δείκτης πρόβλεψης .
 • Έλεγχος t – test συσχετισμένων τιμών .
 • Έλεγχος t – test μη συσχετισμένων τιμών .
 • Chi – Square ανάλυση σε δεδομένα συχνοτήτων.
 • Λόγος F
 • Απλή μη συσχετισμένη ANOVA (Analysis of Variances).
 • ANOVA επαναλαμβανόμενων τιμών.

Ενδιαφέρεστε;

Μάθετε περισσότερα για το SPSS και τη στατιστική ανάλυση επικοινωνώντας μαζί μας τώρα στο 210 69.30.631-2

Καλέστε μας