Καλέστε μας τώρα στο 210 6930 631

Μαθήματα Πυρασφάλειας στην Εργασία

Αντικειμενικός σκοπός στα Σεμινάρια Πυρασφάλειας είναι να κατανοήσει ο καθένας και η καθεμία τους πρωταρχικούς κινδύνους από τους οποίους μπορεί να απειληθεί από τη φωτιά στο χώρο εργασίας του.
Επίσης, να αντιληφθεί τους τρόπους αντιμετώπισης των απειλών από φωτιά έτσι ώστε να εργάζεται σε ένα περιβάλλον πιο ασφαλές και να μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ασφάλεια ανθρώπων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.Σεμινάρια Πυροπροστασίας

Τα σεμινάρια Πυροπροστασίας απευθύνονται σε Τεχνικούς Ασφαλείας εταιρειών, εργοταξίων, βιομηχανιών, εργοδηγούς, ομάδες πυρασφάλειας εργοστασίων, προϊσταμένους προσωπικού και σε όλους τους εργαζόμενους και ειδικά εκείνους που απασχολούνται σε χώρους όπου υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Διάρκεια: 6  διδακτικές ώρες

Πού: σε αίθουσα με προβολικό και ελεύθερο χώρο για την πρακτική εξάσκηση, πλησίον ΜΕΤΡΟ

Πώς: με βιωματικό τρόπο σύμφωνα με τη μέθοδο Project Based Learning (=Μαθαίνω υλοποιώντας)

Παροχές: Εγχειρίδιο, υλικά Α’ Βοηθειών συμμετέχοντα, βεβαίωση παρακολούθησης

Αξία: 120€ (ειδικές τιμές για μαζικές εγγραφές, 3+ άτομα και εταιρίες)

Δείτε επίσης Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία με Πιστοποίηση

Σε κάθε σεμινάριο λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ιδιαιτερότητες και η φύση της εργασίας με τις ανάλογες δυσκολίες κάθε περίπτωσης ενώ οι ασκήσεις και η πρακτική προσαρμόζονται κλαδικά, όσο είναι δυνατόν, σε πραγματικές συνθήκες ανάλογα με τη δραστηριότητα.

Θεματολογία:

 1. Βασικές Αρχές Πυρασφάλειας
 2. Ορισμοί
 3. Επιπτώσεις θερμότητας
 4. Μεταφορά θερμότητας
 5. Αίτια πυρκαγιών
 6. Κατηγορίες πυρκαγιών
 7. Παράγοντες έναρξης καύσης / πυρκαγιάς
 8. Τρόποι κατάσβεσης πυρκαγιών
 9. Κατασβεστικά υλικά
 10. Φορητοί Πυροσβεστήρες
 11. Αναγγελία Πυρκαγιάς – Πρώτες Βοήθειες
 12. Προληπτικός έλεγχος
 13. Ορισμός ομάδας Πυρασφάλειας

Οι διδάσκοντες είναι έμπειροι διασώστες με εξειδίκευση στην Πυρασφάλεια, στην Πυροπροστασία όπως και στις Πρώτες Βοήθειες στο χώρο εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με το 210-69.30.631 ή συμπληρώστε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας.
Call Now ButtonΚαλέστε μας