Σεμινάρια Πυρασφάλειας

Μαθήματα Πυρασφάλειας στην Εργασία

Αντικειμενικός σκοπός στα Σεμινάρια Πυρασφάλειας είναι να κατανοήσει ο καθένας και η καθεμία τους πρωταρχικούς κινδύνους από τους οποίους μπορεί να απειληθεί από τη φωτιά στο χώρο εργασίας του.
Επίσης, να αντιληφθεί τους τρόπους αντιμετώπισης των απειλών από φωτιά έτσι ώστε να εργάζεται σε ένα περιβάλλον πιο ασφαλές και να μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ασφάλεια ανθρώπων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.Σεμινάρια Πυροπροστασίας

Τα σεμινάρια Πυροπροστασίας απευθύνονται σε Τεχνικούς Ασφαλείας εταιρειών, εργοταξίων, βιομηχανιών, εργοδηγούς, ομάδες πυρασφάλειας εργοστασίων, προϊσταμένους προσωπικού και σε όλους τους εργαζόμενους και ειδικά εκείνους που απασχολούνται σε χώρους όπου υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Διάρκεια: 6 – 8 ώρες

Πού: σε αίθουσα με προβολικό και ελεύθερο χώρο για την πρακτική εξάσκηση που διαθέτει η εταιρία. Κάλυψη Πανελλαδική.

Πώς: με βιωματικό τρόπο σύμφωνα με τη μέθοδο Project Based Learning (=Μαθαίνω υλοποιώντας)

Παροχές: Εγχειρίδιο, υλικά Α’ Βοηθειών συμμετέχοντα, βεβαίωση παρακολούθησης

Δείτε επίσης Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία με Πιστοποίηση

Σε κάθε σεμινάριο λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ιδιαιτερότητες και η φύση της εργασίας με τις ανάλογες δυσκολίες κάθε περίπτωσης. Οι ασκήσεις και η πρακτική προσαρμόζονται όσο είναι δυνατόν σε πραγματικές συνθήκες ανάλογα με το αντικείμενο κάθε εταιρίας.

Θεματολογία:

 1. Βασικές Αρχές Πυρασφάλειας
 2. Ορισμοί
 3. Επιπτώσεις θερμότητας
 4. Μεταφορά θερμότητας
 5. Αίτια πυρκαγιών
 6. Κατηγορίες πυρκαγιών
 7. Παράγοντες έναρξης καύσης / πυρκαγιάς
 8. Τρόποι κατάσβεσης πυρκαγιών
 9. Κατασβεστικά υλικά
 10. Φορητοί Πυροσβεστήρες
 11. Αναγγελία Πυρκαγιάς – Πρώτες Βοήθειες
 12. Προληπτικός έλεγχος
 13. Ορισμός ομάδας Πυρασφάλειας

Οι διδάσκοντες είναι έμπειροι διασώστες με εξειδίκευση στην Πυρασφάλεια, στην Πυροπροστασία όπως και στις Πρώτες Βοήθειες στο χώρο εργασίας.

Τα Σεμινάρια Πυρασφάλειας μπορούν να επιδοτηθούν από τον ειδικό λογαριασμό ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με το 210-69.30.631 ή συμπληρώστε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας.