Καλέστε μας τώρα στο 210 6930 631

Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης &
Εργασιακής Ψυχολογίας

Πεποίθησή μας είναι ότι η επιτυχία στη ζωή διδάσκεται!

Σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξηςΣτην εποχή μας μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να στοχεύει μόνο σε τυπικές τεχνικές δεξιότητες. Έτσι, ολοκληρώνουμε την εκπαιδευτική μας πρόταση μέσα από σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης αλλά και βιωματικά σεμινάρια Εργασιακής Ψυχολογίας (workshops). Σκοπός των πρώτων να βελτιώσουν την προσωπική σας στάση, να εξυψώσουν το επαγγελματικό σας κύρος και να αναπτύξουν νέα ελκυστικά επαγγελματικά χαρακτηριστικά και δεξιότητες. Τα σεμινάρια Εργασιακής Ψυχολογίας, αποσκοπούν στην βελτίωση της παραγωγικότητας αλλά και της ποιότητας ζωής των εργαζομένων.

Η ακαδημαϊκή ομάδα των συνεργατών μας αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση σεμιναρίων αποκλειστικά για τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε εταιρίας.

 Καλύπτονται αντικείμενα και θεματικές ενότητες για:

 • Life coaching,
 • Management,
 •  Marketing,
 •  Τεχνικές πωλήσεων και
 •  Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού γενικότερα

Οι εκπαιδεύσεις βασίζονται σε ρεαλιστικά παραδείγματα, σενάρια από την καθημερινότητα των συμμετεχόντων, την διαχείριση απαιτητικών καταστάσεων που αντιμετωπίζουν και πραγματοποιούνται μέσα από παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, βιντεοσκοπήσεις και ανάλυση του υλικού που δημιουργείται.

Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, έχουν διαμορφωθεί προτάσεις, λύσεις και εργαλεία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι και τα οποία βρίσκουν εφαρμογή από την επομένη κιόλας ημέρα.

 Παρακάτω ακολουθούν ενδεικτικά τίτλοι εκπαιδεύσεων που έχουν υλοποιηθεί από τους συνεργάτες μας:

 Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικούΔιαχείριση Παραπόνων – Τεχνικές πωλήσεων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 Σε ποιόν απευθύνεται : Σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, προϊστάμενους τμημάτων 

Σκοπός: Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες αλλά και να πειραματιστούν με τις τεχνικές στη διαχείριση μιας ομάδας προσωπικού που διευθύνουν:  συμπεριφορές, επαγγελματική στάση, διαχείριση εξουσίας στην εργασία.

Σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης

Μέθοδος: Χρησιμοποιώντας τη δραματοποιημένη εκπαίδευση, θα προσομοιώσουμε την πραγματικότητα των συμμετεχόντων με σενάρια από πραγματικά περιστατικά και ρεαλιστικές εργασιακές συνθήκες. Έτσι, θα ανακαλυφθούν οι διαχειριστικές τους ικανότητες και θα τους δοθεί η δυνατότητα να εξελίξουν τις δυνατότητες τους τόσο στην επικοινωνία όσο και στην διερεύνηση αναγκών. Επιπλέον θα χρησιμοποιηθούν και άλλοι δημιουργικοί τρόποι εκπαίδευσης με χρήση οπτικοακουστικών μέσων, συμμετοχικά παιχνίδια, ανακαλυπτικές ασκήσεις, ομαδικές «αποστολές» που προσφέρουν παράλληλα με την εκπαίδευση και την απαραίτητη ψυχαγωγία, στοιχείο απαραίτητο σε μια ολοκληρωμένη βιωματική εκπαίδευση ενηλίκων.

Θεματικές ενότητες – Περιεχόμενα

 • Οργάνωση ομάδας ή τμήματος
 • Δημιουργικές εργασιακές προστριβές
 • Η διαπραγματευτική δύναμη του διαλόγου
 • Εργασιακές σχέσεις με θέα το όραμα και τους σκοπούς της εταιρίας
 • Καλές πρακτικές, συνήθειες και παραδείγματα.
 • Επικοινωνία μεταξύ των ανώτερων συνεργατών
 • Γλώσσα του σώματος και επικοινωνία.
 • Συμμετοχική ακρόαση (η χρήση των ανοικτών ερωτήσεων)
 • Σχέσεις εμπιστοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον. Πως χτίζονται
 • Η μη λεκτική επικοινωνία που συμβάλλει στη διαμόρφωση πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Η άσκηση εξουσίας στον εργασιακό χώρο. Ιδιαιτερότητες
 • Ισορροπίες ιεραρχίας
 • Στόχοι, Συμφέροντα, Κίνητρα
 • Ο έλεγχος της συμπεριφοράς
 • Αλλαγή συμπεριφοράς των προϊσταμένων
 • Θετική ενίσχυση αντί για τιμωρία
 • Τρόποι επιβράβευσης

  Μετάβαση πάνω

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ & ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

(Προσαρμοσμένο στις προσωπικές ανάγκες και δυνατότητες κάθε οργανισμού και με έμφαση στην προσομοίωση της καθημερινότητας )

Complaints_management

Σε ποιόν απευθύνεται : Σε καθέναν που απασχολείται στον τομέα εξυπηρέτησης πελατών, δ/ντή ή στέλεχος επικοινωνία – διαχείριση παραπόνων, σε κάθε δημόσιο ή δημοτικό υπάλληλο που έρχεται σε επαφή με κοινό.

 Σκοπός: Να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες με κατάλληλη στάση και συμπεριφορά από το προσωπικό.

Τρόπος: Με βάση τη φιλοσοφία της δραματοποιημένης εκπαίδευσης, θα δημιουργηθούν συνθήκες προσομοίωσης και οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν βιωματικές εμπειρίες μέσα από παιχνίδια ρόλων και σενάρια πραγματικών και πιθανών καταστάσεων. Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν οπτικοακουστικά μέσα, με στόχο πάντα να συνδυάζεται η εκπαίδευση με τη ψυχαγωγία ώστε να εξελίσσεται η απλή πληροφόρηση σε γνώση.

Θεματικές ενότητες – περιεχόμενα:

 • Βασικές αρχές ποιοτικής εξυπηρέτησης κοινού – πολιτών
 • Ο ρόλος της επαγγελματικής επικοινωνίας
 • Εμπόδια επικοινωνίας και τρόποι αντιμετώπισης
 • Διαχείριση αρνήσεων, αντιρρήσεων και παραπόνων ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν
 • Βασικές αρχές διαπροσωπικής διαπραγμάτευσης για τη διαχείριση απαιτήσεων και τη διευθέτηση παραπόνων
 • Η έννοια της «σύγκρουσης» στο επαγγελματικό περιβάλλον
 • Πιθανές αιτίες που οδηγούν σε συγκρούσεις
 • Ο στόχος της διαχείρισης της σύγκρουσης
  • Προληπτικές ενέργειες
  • Απεκτονωτικές ενέργειες
  • Ενέργειες μετά τη σύγκρουση
 • Ο ρόλος που παίζει το «περιβάλλον» στη δημιουργία συγκρουσιακών καταστάσεων
 • Πως περιορίζουμε τις αρνητικές συνέπειες και αυξάνουμε τις θετικές
 • Ο ρόλος που παίζουν οι συμπεριφορές
 • Πως περιορίζουμε τις αρνητικές συμπεριφορές και βελτιώνουμε τις θετικές στάσεις
 • Τα συναισθήματα και η διαχείρισή τους στη σύγκρουση
 • Ο ρόλος του διαμεσολαβητή
 • Οι διαπραγματευτικές δεξιότητες που αξιοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης με στόχο την επίτευξη της αρχής «win win»

  Μετάβαση πάνω

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΚΡΙΣΗΣ

Σε ποιόν απευθύνεται: Σε όσους ασχολούνται με τη διαπροσωπική πώληση, την εξυπηρέτηση πελατών αλλά και την εκπαίδευση πωλητών: επιχειρηματίες, εργαζόμενους πωλητές καταστημάτων, εξωτερικούς πωλητές κά. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟ ΚΡΙΣΗΣ

Σκοπός: Να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τη χρήση των εργαλείων σε μια πώληση στους δύσκολους καιρούς που περνάει η οικονομία. Επίσης, να «δουλέψουν»το χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης και να δημιουργούν αφοσιωμένους πελάτες για μια ζωή. Τέλος, να μάθουν τα μυστικά της διαπραγμάτευσης.

Τρόπος: Με βάση τη τεχνική της δραματοποιημένης εκπαίδευσης θα δημιουργηθούν προσομοιωτικές συνθήκες μέσα από βιωματικές εμπειρίες και παιχνίδια ρόλων. Οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν τις ικανότητες τους «παίζοντας» παιχνίδια ρόλων με διερεύνηση και διαπραγμάτευση και θα εξελίξουν τις δυνατότητες  επικοινωνίας τους. Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν οπτικοακουστικά και άλλα μέσα με στόχο να συνδυάζεται η εκπαίδευση με την απαραίτητη ψυχαγωγία, στοιχείο απαραίτητο για μια αποτελεσματική δραματοποιημένη εκπαίδευση ενηλίκων. 

Θεματικές ενότητες – περιεχόμενα:

 • Η διαπροσωπική πώληση σήμερα (παγκοσμιοποίηση, ανταγωνισμός, e-shopping)
 • Τεχνικές πωλήσεων
 • Απαιτήσεις των πελατών
 • Βασικές αρχές της επικοινωνίας για έναν πωλητή
 • Τρόποι ανάπτυξης του πελατολογίου
 • Σχέση εμπιστοσύνης πελάτη – πωλητή
 • Πρακτικές & παραδείγματα συνδιαλλαγής και πώλησης με σκοπό τη δημιουργία θετικής εικόνας στον πελάτη
 • Διερεύνηση αναγκών του πελάτη (εφαρμοσμένες πρακτικές διαπραγμάτευσης)
 • Αντιμετώπιση παραπόνων (εφαρμοσμένες πρακτικές)
 • Διαχείριση αντιρρήσεων και άρνηση αποπληρωμής (εφαρμοσμένες πρακτικές)

Σε κάθε σεμινάριο Προσωπικής Ανάπτυξης εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων, λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ιδιαιτερότητες τους, η φύση της εργασίας τους με τις ανάλογες δυσκολίες όπως βέβαια και τα ενδιαφέροντά τους. Εφαρμόζονται βιωματικές -συμμετοχικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται ευχάριστη ώστε να είναι και αποτελεσματική. Οι ασκήσεις προσαρμόζονται σε πραγματικά περιστατικά και συνθήκες ανάλογα με το αντικείμενο κάθε εταιρίας.

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη των σεμιναρίων Προσωπικής Ανάπτυξης είναι η κα Γωγώ Παπαδοπούλου. Μέλος της επιστημονικής ένωσης ενηλίκων η κα Παπαδοπούλου έχει εξειδικευτεί στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από αντίστοιχες σπουδές και 20ετή επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλους οργανισμούς , ιδρύματα, εταιρίες και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις. Σήμερα ασχολείται αποκλειστικά με την εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα γύρω από τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές μεθόδους όπως η δραματοποιημένη εκπαίδευση που βρίσκουν εφαρμογή σε στελέχη επιχειρήσεων, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές προσωπικού και εισηγητές. Διδάσκει θέματα του ευρύτερου ανθρωποκεντρικού management, της επικοινωνίας, της διαχείρισης κρίσεων, διαπραγματεύσεις,  τεχνικές πωλήσεων κ.ά με στόχο πάντα να συνδυάζεται η εκπαίδευση με τη ψυχαγωγία ώστε να εξελίσσεται η απλή πληροφόρηση σε γνώση

…γιατί, κάθε τι που μαθαίνεις με την καρδιά σου,
γίνεται πραγματικά δικό σου και τότε μπορείς να το χρησιμοποιήσεις.

 Μετάβαση πάνω

Καλέστε μας