Εκπαίδευση ΡΒΧΠ

Εκπαίδευση ΡΒΧΠ (Ράδιο-Βιοχημικού περιστατικού) & Πρώτες Βοήθειες

Η εκπαίδευση ΡΒΧΠ (Ράδιο-Βιοχημικού και Πυρηνικού) περιστατικού απευθύνεται σε χημικά εργαστήρια, Βιομηχανίες αλλά και εργαζόμενους σε επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους (ΜΕΤΡΟ, αεροδρόμια, πολυσύχναστες περιοχές) όπου γίνεται χρήση, εκπέμπονται, μπορεί να διαφύγουν ή να διοχετευτούν χημικές ενώσεις, αέρια και ακτινοβολία επικίνδυνα για την ανθρώπινη ζωή.
Το εν λόγω σεμινάριο προετοιμάζει τους συμμετέχοντες στην υπεύθυνη αντιμετώπιση, προστασία και παροχή εξειδικευμένων πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ΡΒΧΠ συμβάντος.
Η εκπαίδευση ΡΒΧΠ περιλαμβάνει εξοικείωση στον  ειδικό εξοπλισμό (μάσκες, στολές, ανιχνευτές, απολυμαντικά υλικά) και βασίζεται σε σύγχρονη, διεθνή βιβλιογραφία ακολουθώντας δημοσιευόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.
Διδάσκουν έμπειροι, πιστοποιημένοι επαγγελματίες εισηγητές του τομέα ΡΒΧΠ και των Πρώτων Βοηθειών.

ΡΒΧΠ.1

Η εκπαίδευση υλοποιείται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των φορέων:

 • NATO STANDARDIZATION AGREEMENT (STANAG)
 • NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA)
 • MTTP CBRN DECONTAMINATION

! Δείτε ακόμη Μαθήματα για Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία

Περιεχόμενα Εκπαίδευσης ΡΒΧΠ:

 • ΡΒΧΠ απειλή – Εισαγωγή
 • Αντιμετώπιση ΡΒΧΠ συμβάντος
 • Ατομική και συλλογική προστασία 
 • Βασικός εξοπλισμός: μάσκες και στολές
 • Αποτροπή εξάπλωσης της μόλυνσης
 • Ανίχνευσης ΡΒΧΠ ουσιών και μέσα ανίχνευσης
 • Υλικά απολύμανσης
 • Μολυσμένα άτομα ή προσωπικό (Απολύμανση)
 • Απολύμανση Υλικών
 • Απολύμανση τυχόν εμπλεκόμενων τροχοφόρων (Πυροσβεστικά, Περιπολικά, Ασθενοφόρα)
 • Τραυματίες και Απολύμανση
 • Α’ βοήθειες Ράδιο-Βιοχημικού συμβάντος
 • Υλικά Α’ βοηθειών ΡΒΧΠ

 

Διάρκεια: 8 Ώρες

Πού: σε αίθουσα με προβολικό και ελεύθερο χώρο για την πρακτική εξάσκηση

Πώς: με βιωματικό τρόπο σύμφωνα με τη μέθοδο Project Based Learning (=Μαθαίνω υλοποιώντας)

Παροχές: Εγχειρίδιο και υλικά Α’ Βοηθειών συμμετέχοντα, Βεβαίωση παρακολούθησης

Σε κάθε σεμινάριο λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ιδιαιτερότητες και η φύση με τις ανάλογες δυσκολίες κάθε περίπτωσης. Οι ασκήσεις και η πρακτική προσαρμόζονται όσο είναι δυνατόν σε πραγματικές συνθήκες ανάλογα με το αντικείμενο κάθε εταιρίας.
Τα σεμινάρια διεξάγονται Πανελλαδικά.
Τα Σεμινάρια Ασφαλούς Εργασίας δύναται να επιδοτηθούν εξ ολοκλήρου από τον ειδικό λογαριασμό ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εκπαίδευση ΡΒΧΠ επικοινωνήστε με TechnoEDU.