Η εφαρμογή Form Fun Το τμήμα προγραμματισμού για παιδιά, παρουσιάζει την εφαρμογή Form Fun. Ο σκοπός αυτής της εφαρμογής είναι η αλλαγή εμφάνισης της φόρμας με χρήση των κουμπιών τα οποία βρίσκονται σε αυτήν. Τα κουμπιά κάνουν τις εξής λειτουργίες: …

Form Fun – Microsoft – Visual Basic για παιδιά Read more »

Tagged with: , ,