Διαχείριση Τεχνικών Έργων στην ΕΥΔΑΠ Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του βιωματικού εργαστηρίου με θέμα Διαχείριση Τεχνικών Έργων στην ΕΥΔΑΠ στο διάστημα 27/11 – 12/12/2017. Η μεθοδολογία που διδάχθηκε είναι αυτή του Project Management Institute η οποία περιλαμβάνεται στον οδηγό: “A …

ΕΥΔΑΠ, Διαχείριση Τεχνικών Έργων Read more »

Tagged with: , , ,

Διαχείριση Έργων Χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε στην ΕΥΔΑΠ Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του βιωματικού εργαστηρίου με θέμα Διαχείριση Χρηματοδοτούμενων Έργων από την Ε.Ε στην ΕΥΔΑΠ. Το εργαστήρι απευθυνόταν σε όλους όσους εμπλέκονται ή δύναται να εμπλακούν στο σχεδιασμό και την …

ΕΥΔΑΠ, Διαχείριση Έργων Χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε Read more »

Tagged with: , , ,