Επαγγελματική Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Υπολογιστών Στην αγορά εργασίας η νέα χρονιά εγκαινιάστηκε νωρίς – νωρίς με τη Προκήρυξη του διαγωνισμού Λιμενοφυκάκων όπου βέβαια οι πιστοποιημένες γνώσεις Υπολογιστών (Πιστοποίηση Υπολογιστών ECDL ύλης) είναι ανάμεσα στις βασικές απαιτήσεις για την συμμετοχή των υποψήφιων …

Πιστοποίηση Υπολογιστών ECDL ύλης Read more »

Tagged with: , , , , , , ,

Nέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 4204/14) – ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ! Άμεσες εξελίξεις δρομολογούνται από την νέα Κ.Υ.Α. 4204/14 (ΦΕΚ-1263 Β/16-5-14)  για τα πιστοποιητικά γνώσεων χειρισμού Η/Υ! Όλα τα πιστοποιητικά γνώσεων χειρισμού Η/Υ θα έχουν πλέον τριετή διάρκεια ισχύος.  Οι κάτοχοι πιστοποιητικών …

Οριστικά 3ετης η ισχύς των πιστοποιητικών Η/Υ (ΚΥΑ 4204/14) Read more »

Tagged with: , , , , ,