Επαγγελματική Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Υπολογιστών Στην αγορά εργασίας η νέα χρονιά εγκαινιάστηκε νωρίς – νωρίς με τη Προκήρυξη του διαγωνισμού Λιμενοφυκάκων όπου βέβαια οι πιστοποιημένες γνώσεις Υπολογιστών (Πιστοποίηση Υπολογιστών ECDL ύλης) είναι ανάμεσα στις βασικές απαιτήσεις για την συμμετοχή των υποψήφιων …

Πιστοποίηση Υπολογιστών ECDL ύλης Read more »

Tagged with: , , , , , , ,