6Κ/2018 για 588 άτομα στο Υπ. Δικαιοσύνης Το ΑΣΕΠ προχώρησε στην Προκήρυξη 6Κ/2018 για 588 άτομα στο Υπ. Δικαιοσύνης πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη στελέχωση των καταστημάτων κράτησης του υπουργείου. Συγκεκριμένα πρόκειται για: 24 θέσεις ΠΕ Ιατρών των ειδικοτήτων Παθολογίας, …

Προκήρυξη 6Κ/2018 για 588 άτομα στο Υπ. Δικαιοσύνης Read more »

Tagged with: , , ,