Προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2017 για 257 θέσεις στο Υπ. Υγείας και στο Νοσ. Αρεταίειο. Εκδόθηκε η Προκήρυξη 5Κ/2017 του ΑΣΕΠ για 257 θέσεις σε υπηρεσίες του Υπ. Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ …

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 5K/2017 του Υπ. Υγείας Read more »

Tagged with: , , ,

Νέες θέσεις εργασίας ΕΥΔΑΠ και Υπ. Υγείας για έκτακτο και τακτικό προσωπικό.  Νέες θέσεις εργασίας ΕΥΔΑΠ και Υπ. Υγείας προκηρύσσονται για να καλυφθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αιτήσεις από Τετ. 3  Μαΐου έως και την Παρ. 12 Μαΐου ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην …

Νέες θέσεις εργασίας ΕΥΔΑΠ και Υπ. Υγείας Read more »

Tagged with: , , , , ,