Εκδόθηκε η Προκήρυξη 4Κ/2015 του Υπ. Υγείας Η 4Κ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/15-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 226 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Υγείας είναι γεγονός! Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να …

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2015 του Υπ. Υγείας Read more »

Tagged with: , , , ,