ΑΣΕΠ 3Κ/2016, 58 θέσεις σε υπουργεία και ΗΔΙΚΑ Ξεκίνησε η υποβολή για τις 58 θέσεις της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 3Κ/2016 (ΦΕΚ 8/2-11-2016, ΑΣΕΠ). Οι θέσεις αφορούν μόνιμο προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στα Υπουργεία Οικονομίας, Ανάπτυξης …

ΑΣΕΠ 3Κ/2016, 58 θέσεις Read more »

Tagged with: , , ,