Έτοιμη η Προκήρυξη 2K/2015  του ΑΣΕΠ για το Υπουργείο Οικονομικών Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2K/2015 , σχετικά με την πλήρωση 465  θέσεων  προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Δείτε στο παρακάτω σύνδεσμο …

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 465 θέσεις στις Εφορίες Read more »

Tagged with: , , , , , ,