Προκήρυξη 2Ε/2018 για 72 θέσεις στην ΑΕΠΠ Δημοσιεύτηκε από το ΑΣΕΠ η Προκήρυξη 2Ε/2018 για 72 θέσεις στην ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου – αορίστου χρόνου. Αναλυτικά: 10 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2 ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 15 ΝΟΜΙΚΟΙ …

72 θέσεις στην ΑΕΠΠ, 2E/2018 Read more »

Tagged with: , , ,