Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ, 16Κ/2017 του Υπ. Πολιτισμού για 62 θέσεις Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη ΑΣΕΠ, 16Κ/2017 του Υπ. Πολιτισμού για 62 θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ξεκινούν την Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται την Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00.  …

ΑΣΕΠ, 16K/2017 του Υπ. Πολιστισμού Read more »

Tagged with: , , ,