2Κ/2019 του Υπουργείου Υγείας για 1116 θέσεις Το ΑΣΕΠ δημοσίευσε την Προκήρυξη 2Κ/2019 του Υπουργείου Υγείας για 1116 θέσεις τακτικού προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ. Συγκεκριμένα οι μόνιμες θέσεις εργασίας κατανέμονται ως εξής: 110 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 458 θέσεις …

Προκήρυξη 2Κ/2019 του Υπουργείου Υγείας Read more »

Tagged with: , , , , , ,

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η 11Κ/2018 για 1116 θέσεις στην Υγεία Με σχετική ανακοίνωση από το ΑΣΕΠ γνωστοποιήθηκε ότι απεστάλει στο Εθνικό Τυπογραφείο η Προκήρυξη 11Κ/2018 για 1116 θέσεις στην Υγεία. Οι θέσεις αφορούν τακτικό προσωπικό και η πλήρωση τους θα …

Στο Ε.Τ η 11Κ/2018 για 1116 θέσεις στην Υγεία Read more »

Tagged with: , , ,

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2017 για 257 θέσεις στο Υπ. Υγείας και στο Νοσ. Αρεταίειο. Εκδόθηκε η Προκήρυξη 5Κ/2017 του ΑΣΕΠ για 257 θέσεις σε υπηρεσίες του Υπ. Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ …

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 5K/2017 του Υπ. Υγείας Read more »

Tagged with: , , ,

Αποφασίστηκε η παράταση για την 7Κ/2016 του Υπ. Υγειας! Χθες τελικά αποφασίστηκε από το ΑΣΕΠ η παράταση για την Προκήρυξη 7Κ/2016 του Υπ. Υγείας (ΦΕΚ 14/30-12-2016) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.666 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες του …

Παράταση για την 7Κ/2016 του Υπ. Υγείας Read more »

Tagged with: , , , ,

Προκήρυξη 7Κ/2016 του ΑΣΕΠ για 1666 θέσεις του Υπ. Υγείας Εκδόθηκε η 7Κ/2016 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 1666 θέσεις ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΔΕ και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.Σύμφωνα με την εν λόγω προκήρυξη η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ  αρχίζει στις 17 Ιανουαρίου …

Προκήρυξη 7Κ/2016 του ΑΣΕΠ για την Υγεία Read more »

Tagged with: , , ,