Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ, 16Κ/2017 του Υπ. Πολιτισμού για 62 θέσεις Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη ΑΣΕΠ, 16Κ/2017 του Υπ. Πολιτισμού για 62 θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ξεκινούν την Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται την Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00.  …

ΑΣΕΠ, 16K/2017 του Υπ. Πολιστισμού Read more »

Tagged with: , , ,

Στο Εθνικό Τυπογραφείο οι προκηρύξεις 1Γ/2017 και 16Κ/2017 του ΑΣΕΠ Προκηρύξεις του Ελληνικού Δημοσίου στο τελευταίο στάδιο πριν τη δημοσίευση μεταξύ και άλλων που αναμένονται. Συγκεκριμένα, στο Εθνικό Τυπογραφείο οι προκηρύξεις 1Γ/2017 και 16Κ/2017 του ΑΣΕΠ. Ακολουθούν περισσότερες λεπτομέρειες και σχετικοί πίνακες θέσεων. …

Στο Εθνικό Τυπογραφείο 1Γ/2017 και 16Κ/2017 του ΑΣΕΠ Read more »

Tagged with: , , , , , ,