ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.   Το ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει  διαγωνισμό για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων διοικ. υπαλλήλων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για 4 κατηγορίες ενδιαφερομένων: Α’ Κατηγορία: κατόχους τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Οικονομικής Σχολής …

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. – 30 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων Read more »

Tagged with: , , , , , ,