ΑΣΕΠ, 35 θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδας   Ο ΑΣΕΠ προκηρύσσει 35 θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδας για μόνιμο προσωπικό  τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ειδικότητες: Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), (19 θέσεις) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), (16 θέσεις) Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη …

Προκήρυξη για την Τράπεζας της Ελλάδος Read more »

Tagged with: , ,