2Κ/2019 του Υπουργείου Υγείας για 1116 θέσεις Το ΑΣΕΠ δημοσίευσε την Προκήρυξη 2Κ/2019 του Υπουργείου Υγείας για 1116 θέσεις τακτικού προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ. Συγκεκριμένα οι μόνιμες θέσεις εργασίας κατανέμονται ως εξής: 110 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 458 θέσεις …

Προκήρυξη 2Κ/2019 του Υπουργείου Υγείας Read more »

Tagged with: , , , , , ,

3Κ/2018 Προκήρυξη 8.166 θέσεων για Δήμους (ΟΤΑ) To ΑΣΕΠ ανακοίνωσε ότι εκδόθηκε η 3Κ/2018 Προκήρυξη 8.166 θέσεων για Δήμους (ΟΤΑ). Οι θέσεις αφορούν τακτικό προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου για ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ σε: 1. Ανταποδοτικές υπηρεσίες των …

Προκήρυξη 3Κ/2018 για ΟΤΑ (Δήμους) Read more »

Tagged with: , , , , , , ,

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ, 16Κ/2017 του Υπ. Πολιτισμού για 62 θέσεις Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη ΑΣΕΠ, 16Κ/2017 του Υπ. Πολιτισμού για 62 θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ξεκινούν την Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται την Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00.  …

ΑΣΕΠ, 16K/2017 του Υπ. Πολιστισμού Read more »

Tagged with: , , ,

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ, 1Γ/2017 του ΑΑΔΕ για 548 θέσεις Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη ΑΣΕΠ, 1Γ/2017 του ΑΑΔΕ για 548 θέσεις εργασίας με τις ειδικότητες Νομικών, Διοικητικών – Οικονομικών & Στατιστικών.  Συγκεκριμένα πρόκειται για: – 418 θέσεις Εφοριακών, ΠΕ (Νομικοί) – 130 θέσεις Τελωνειακών, …

ΑΣΕΠ, 1Γ/2017 του ΑΑΔΕ Read more »

Tagged with: , , , , ,

Στο Εθνικό Τυπογραφείο οι προκηρύξεις 1Γ/2017 και 16Κ/2017 του ΑΣΕΠ Προκηρύξεις του Ελληνικού Δημοσίου στο τελευταίο στάδιο πριν τη δημοσίευση μεταξύ και άλλων που αναμένονται. Συγκεκριμένα, στο Εθνικό Τυπογραφείο οι προκηρύξεις 1Γ/2017 και 16Κ/2017 του ΑΣΕΠ. Ακολουθούν περισσότερες λεπτομέρειες και σχετικοί πίνακες θέσεων. …

Στο Εθνικό Τυπογραφείο 1Γ/2017 και 16Κ/2017 του ΑΣΕΠ Read more »

Tagged with: , , , , , ,