Πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων Πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων Vs Ανεργία Πέραν των τυπικών ακαδημαϊκών προσόντων, σε ανώτερο ή ανώτατο επίπεδο που πολλές φορές ενισχύονται και με την απόκτηση ενός ή περισσότερων μεταπτυχιακών τίτλων, σπουδαίο ρόλο στην διαδικασία ανεύρεσης εργασίας έχει και η …

Πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων Vs Ανεργία Read more »

Tagged with: , , , , ,

Η ισχύς των Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ παρατείνεται μέχρι 30/06/2014 Αγαπητοί Φίλοι & Σπουδαστές, Στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσής σας, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της με αρ. πρωτ. ΔΠ/41791/05.12.2013 της υπ’ αρ. 91/05.12.2013 Συνεδρίασης του …

Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών γνώσης Υπολογιστών Read more »

Tagged with: , , , ,