3Κ/2018 Προκήρυξη 8.166 θέσεων για Δήμους (ΟΤΑ) To ΑΣΕΠ ανακοίνωσε ότι εκδόθηκε η 3Κ/2018 Προκήρυξη 8.166 θέσεων για Δήμους (ΟΤΑ). Οι θέσεις αφορούν τακτικό προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου για ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ σε: 1. Ανταποδοτικές υπηρεσίες των …

Προκήρυξη 3Κ/2018 για ΟΤΑ (Δήμους) Read more »

Tagged with: , , , , , , ,