1Κ/2018 της ΕΥΔΑΠ για 209 θέσεις Το ΑΣΕΠ προχώρησε στη δημοσίευση της Προκήρυξης 1Κ/2018 της ΕΥΔΑΠ για 209 θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου – Αορίστου Χρόνου. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις παρακάτω κατηγορίες εκπαίδευσης: Κατηγορία Π.Ε: 71 θέσεις. …

Δημοσιεύτηκε η 1Κ/2018 της ΕΥΔΑΠ Read more »

Tagged with: , , , , ,

ΑΣΕΠ, 1Κ/2018 της ΕΥΔΑΠ Σε αποστολή της Προκήρυξης ΑΣΕΠ, 1Κ/2018 της ΕΥΔΑΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση προχώρησε η εν λόγω εταιρία. Η Προκήρυξη αφορά στην πλήρωση 209 θέσεων για  ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ με σειρά προτεραιότητας και σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου Χρόνου στην  Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. – Υπουργείο …

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Κ/2018 – ΕΥΔΑΠ Read more »

Tagged with: , , , ,

Διαχείριση Τεχνικών Έργων στην ΕΥΔΑΠ Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του βιωματικού εργαστηρίου με θέμα Διαχείριση Τεχνικών Έργων στην ΕΥΔΑΠ στο διάστημα 27/11 – 12/12/2017. Η μεθοδολογία που διδάχθηκε είναι αυτή του Project Management Institute η οποία περιλαμβάνεται στον οδηγό: “A …

ΕΥΔΑΠ, Διαχείριση Τεχνικών Έργων Read more »

Tagged with: , , ,

Διαχείριση Έργων Χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε στην ΕΥΔΑΠ Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του βιωματικού εργαστηρίου με θέμα Διαχείριση Χρηματοδοτούμενων Έργων από την Ε.Ε στην ΕΥΔΑΠ. Το εργαστήρι απευθυνόταν σε όλους όσους εμπλέκονται ή δύναται να εμπλακούν στο σχεδιασμό και την …

ΕΥΔΑΠ, Διαχείριση Έργων Χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε Read more »

Tagged with: , , ,

Νέες θέσεις εργασίας ΕΥΔΑΠ και Υπ. Υγείας για έκτακτο και τακτικό προσωπικό.  Νέες θέσεις εργασίας ΕΥΔΑΠ και Υπ. Υγείας προκηρύσσονται για να καλυφθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αιτήσεις από Τετ. 3  Μαΐου έως και την Παρ. 12 Μαΐου ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην …

Νέες θέσεις εργασίας ΕΥΔΑΠ και Υπ. Υγείας Read more »

Tagged with: , , , , ,