Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Οι προσλήψεις στα ΕΛΤΑ ανακοινώθηκε ότι θα αφορούν 170 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και πλήρους απασχολήσεως,  ΔΕ – Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών σε διάφορα Ταχυδρομικά καταστήματα της Αττικής. Μπορείτε άμεσα να προετοιμαστείτε …

170 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Read more »

Tagged with: , ,