Στο Εθνικό Τυπογραφείο οι προκηρύξεις 1Γ/2017 και 16Κ/2017 του ΑΣΕΠ Προκηρύξεις του Ελληνικού Δημοσίου στο τελευταίο στάδιο πριν τη δημοσίευση μεταξύ και άλλων που αναμένονται. Συγκεκριμένα, στο Εθνικό Τυπογραφείο οι προκηρύξεις 1Γ/2017 και 16Κ/2017 του ΑΣΕΠ. Ακολουθούν περισσότερες λεπτομέρειες και σχετικοί πίνακες θέσεων. …

Στο Εθνικό Τυπογραφείο 1Γ/2017 και 16Κ/2017 του ΑΣΕΠ Read more »

Tagged with: , , , , , ,