Ασφαλείς Εργασίες στη Διαχείριση φρεατίων ΕΥΔΑΠ. Α’ βοήθειες, Εξοπλισμός & Απολύμανση. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία 19, 20 Απριλίου η επιμόρφωση εξειδικευμένου προσωπικού στις τεχνικές και στη διαχείριση φρεατίων ΕΥΔΑΠ σε συνθήκες μόλυνσης από αέρια και χημικά. H Θεματολογία κάλυψε μια σειρά …

Διαχείριση φρεατίων ΕΥΔΑΠ Read more »

Tagged with: , ,