906 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών Κατενεμήθηκαν οι 906 θέσεων στα δημόσια νοσοκομεία. Οι 706 θέσεις αφορούν μόνιμους νοσηλευτές και οι 200 θέσεις διάφορες ειδικότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι θέσεις αυτές αποτελούν ουσιαστικά το πρώτο στάδιο ενίσχυσης του ΕΣΥ μετά από 6 …

ΕΣΥ, 906 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών Read more »

Tagged with: , , ,