Οι ενότητες των TechnoKids απευθύνονται στους μαθητές όλων των τάξεων και είναι εμπλουτισμένες με στοιχεία για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Τα παιδιά  ”παίζουν” ρόλους-επαγγέλματα και μέσα από αυτούς χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σαν εργαλείο, καλλιεργώντας τη προσωπικότητα τους και απογειώνοντας το ενδιαφέρον τους. Εξερευνήσεις, κατασκευές, συγγραφή λογοτεχνικών έργων, ρομποτική, επιχειρηματική …

Δραστηριότητες για μαθητές Read more »

Tagged with: , , , ,