Μαθήματα για Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ; Πρώτες Βοήθειες είναι η αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης και η διαχείριση ενός αρρώστου ή τραυματισμένου ατόμου μέχρι να φθάσει και να αναλάβει τη φροντίδα του μια επαγγελματική ιατρική υπηρεσία. Επιπλέον, θα …

Εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες Read more »

Tagged with: , , , , ,

Πιστοποιημένα σεμινάρια Α’ Βοηθειών με τις Ιχθυοκαλλιέργειες SELONDA Οι Ιχθυοκαλλιέργειες SELONDA στα πλαίσια της διαρκούς αναζήτησης ποιοτικών λύσεων στο τομέα της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό TechnoEDU, προχώρησαν στην ευρείας  κλίμακας επιμόρφωση του προσωπικού με θεματολογία …

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία με τη SELONDA Read more »

Tagged with: , , , , ,