Καλέστε μας τώρα στο 210 6930 631

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος

Τα κατά κρίσην Επαγγέλματα του μέλλοντος σε όλους τους τομείς

Μεγάλες αλλαγές, λόγω της κρίσης, προβλέπονται στον τομέα της εργασίας καθώς βέβαια αναθεωρείται και το μοντέλο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η ανάπτυξη της χώρας μας.ErgasiaNews

Οι προκλήσεις στην αγορά εργασίας για όλους και πολύ περισσότερο για τους νέους ανθρώπους διαφοροποιούνται καθώς καινούργιοι κλάδοι απασχόλησης αναδύονται από την καινοτόμα επιχειρηματικότητα.

Με την ανεργία ήδη πάνω από το 27% οι έρευνες καταδεικνύουν σαφώς ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος σε τομείς όπως Τουρισμός, Υγεία, Ενέργεια, Μεταποίηση, Ναυτιλία, Γεωργία και βέβαια Τεχνολογία και Επικοινωνίες.

Σταθερή μας πεποίθηση όλα τα χρόνια λειτουργίας μας ήταν ότι η εξειδίκευση, η τεχνολογική εκπαίδευση και η αγάπη για τη δια βίου μάθηση είναι τα απαραίτητα εφόδια για επιτυχία σε ένα μέλλον που διαρκώς μεταβάλλεται. www.Techno.edu.gr

Πηγή: www.e-dimosio.gr/agora-ergasias

 

You might be interested in …

Καλέστε μας