Καλέστε μας τώρα στο 210 6930 631

Συμβουλευτική καθοδήγηση πτυχιακής εργασίας

συμβουλευτική καθοδήγηση πτυχιακής εργασίας

 Όσο οι υποχρεώσεις των σπουδών αυξάνονται και ο ελεύθερος χρόνος για ένα φοιτητή περιορίζεται τόσο δυσκολότερη καθίσταται κι η επαρκής ανταπόκριση στις απαιτήσεις των ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΕΑΠ.  Η TechnoEDU προσφέρει εξειδικευμένη παροχή βοήθειας – φροντιστήριο για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική καθοδήγηση πτυχιακής εργασίας, διπλωματικής εργασίας, εργασιών εξαμήνου, μεταφράσεων, στατιστικών αναλύσεων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΑΠ και Κολεγίων.
Οι εργασίες αναλαμβάνονται και ολοκληρώνονται σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκονται. Παρέχεται γρήγορη και ποιοτική βοήθεια σε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή σας υποχρέωση ενώ αναλαμβάνουμε και εξ αποστάσεως υποστήριξη και παράδοση.

Με την μέθοδο project based learning (=μαθαίνω υλοποιώντας) που χρησιμοποιούμε έχετε την επιλογή να φτιάξετε την πτυχιακή, την διπλωματική εργασία σας με καίριες υποδείξεις, παρεμβάσεις και συμπληρώσεις από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας.
Υποστηρίζεται και η μέθοδος συγγραφής εργασιών LaTeX.

Οι συνεργάτες μας στην συμβουλευτική καθοδήγηση πτυχιακής εργασίας καλύπτουν τις περισσότερες ειδικότητες. Έχουν στο ενεργητικό τους πλήθος άριστων δημοσιευμένων εργασιών γεγονός που εγγυάται την αξιοπιστία και την ποιότητα και των δικών σας εργασιών.
Οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας αναλαμβάνουν εκπόνηση εργασιών μόνο όταν είναι απόλυτα σίγουροι πως θα μπορέσουν να σας βοηθήσουν.
Κάθε εργασία πριν παραδοθεί ελέγχεται για την αξιοπιστία της και την μοναδικότητά της με ειδικό software που χρησιμοποιείται από πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι πληροφορίες που απαιτούνται για να μορφώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της εργασίας σας και να προχωρήσουμε στην εκπαιδευτική μας πρόταση είναι οι ακόλουθες:
(αποστείλετε φόρμα, https://techno.edu.gr/επικοινωνία-με-technoedu/) ή καλέστε, +306999090272)

  • Σχολή – τμήμα
  • Θέμα
  • Έκταση (σε σελ. ή λέξεις)
  • Ημερομηνία παράδοσης
  • Βιβλιογραφία, σημειώσεις υποδείξεις του εποπτεύοντος
  • Οδηγίες ή πρότυπο συγγραφής από τη σχολή

TechnoEDU και στα Ακαδημαϊκά …γρήγορα και υπεύθυνα!

Καλέστε μας