Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία με τη SELONDA

Πιστοποιημένα σεμινάρια Α’ Βοηθειών με τις Ιχθυοκαλλιέργειες SELONDA

Οι Ιχθυοκαλλιέργειες SELONDA στα πλαίσια της διαρκούς αναζήτησης ποιοτικών λύσεων στο τομέα της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό TechnoEDU, προχώρησαν στην ευρείας  κλίμακας επιμόρφωση του προσωπικού με θεματολογία «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία», πρόγραμμα κατάλληλο για την εκπαίδευση προσωπικού σε επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό εργαζομένων και σχετικά υψηλό δείκτη επικινδυνότητας.first help simp

Συγκεκριμένα, η SELONDA έχοντας έγκαιρα αναγνωρίσει την ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων της στον τομέα Παροχής Πρώτων Βοηθειών, υλοποίησε σειρά εκπαιδεύσεων στις παρακάτω παραγωγικές μονάδες της επιχείρησης: Μανάγουλη Φθιώτιδας, Ν. Επίδαυρός (θέση Απιδιά) Αργολίδας, Ψαχνά Ευβοίας, Μυτιλήνη και Λέρο.

Στις εκπαιδεύσεις, στο διάστημα από 26 Νοεμβρίου έως και 11 Δεκεμβρίου, έλαβαν μέρος 48 εργαζόμενοι και πιστοποιήθηκαν 31 από αυτούς με τη διεθνή πιστοποίηση με τίτλο «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά» και ισχύ τριών (3) ετών.

Apidia_3Η TechnoEDU, με τη συνεργασία του εξειδικευμένου εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών Γεωργίου Κιοσέ (First Help Training & Surviving), παρέχει πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών, βάσει των διεθνών κανονισμών επείγουσας παροχής φροντίδας σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές της Rescue Training International, φορέα αναγνωρισμένου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπ. Εργασίας (ΤΕΕ 21.01.6.3.19 – 15) από Υπηρεσίες, επαγγελματικές Ενώσεις και Ομοσπονδίες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου.

Tagged with: , , , , ,