Καλέστε μας τώρα στο 210 6930 631

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 5K/2017 του Υπ. Υγείας

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2017 για 257 θέσεις στο Υπ. Υγείας και στο Νοσ. Αρεταίειο.

Εκδόθηκε η Προκήρυξη 5Κ/2017 του ΑΣΕΠ για 257 θέσεις σε υπηρεσίες του Υπ. Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα ανάλογα με τη θέση δικαιολογητικά για κάθε μία από τις κατηγορίες προσωπικού (ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ).Προκήρυξη 5Κ/2017 του ΑΣΕΠ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ηλεκτρονικά αρχίζει την Δευτέρα 29 Μαΐου και ολοκληρώνεται την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017, 14:00 η ώρα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μία μόνο αίτηση, μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.).

Εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ από εγκεκριμένο φορέα.

ECDL – Πιστοποίηση Υπολογιστών για την Προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2017

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν :

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2017
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

 

Για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη πατήστε εδώ.

You might be interested in …

Καλέστε μας