Καλέστε μας τώρα στο 210 6930 631

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1K/2017 του Υπ. Δικαιοσύνης

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Κ/2017 για 404 θέσεις σε υπηρεσίες του Υπ. Δικαιοσύνης

Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Κ/2017 για 404 θέσεις σε φορείς του Υπ. Δικαιοσύνης. Οι θέσεις αφορούν τακτικό προσωπικό Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε Δικαστήρια και Δικαστικές υπηρεσίες όλης της χώρας ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Ως απαραίτητο πρόσθετο προσόν για όλες τις θέσεις ορίζεται η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Υπολογιστών στα αντικείμενα:
α) Επεξεργασία κειμένου – Word, β) Υπολογιστικά φύλλα – Excel και γ) Υπηρεσίες Διαδικτύου – Internet

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ηλεκτρονικά (www.asep.gr) αρχίζει την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2107

Ακολούθως, οι ενδιαφερόμενοι και μέχρι την 1 Μαρτίου 2017 θα πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στον ΑΣΕΠ (Προς: Α.Σ.Ε.Π. – Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2017 – Τ.Θ. 14 308 – Αθήνα, Τ.Κ. 115 10) τα κάτωθι:
1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση
2.Παράβολο 15 Ευρώ (από e-Παράβολο ή www.gsis.gr ή Δημόσιο ταμείο). Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να γράψει τον αρ. παραβόλου στο σχετικό πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης (βλ. άνω 1.)
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων εγγράφου ταυτοπροσωπίας (δελτ. ταυτότητας, Διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή βιβλ. υγείας)
4. Τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά κλπ με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος.

ypourgeio-dikaiosinis

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για τις θέσεις της προκήρυξης αυτής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν έναν από τους τίτλους σπουδών που αναγράφονται παρακάτω:

Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Τεχνολογιών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (εντός του 2002 μετονομάστηκε σε Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας) ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής


ECDL – Πιστοποίηση Υπολογιστών για την Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Κ/2016

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ.

You might be interested in …

Καλέστε μας