Προκήρυξη 6Κ/2018 για 588 άτομα στο Υπ. Δικαιοσύνης

6Κ/2018 για 588 άτομα στο Υπ. Δικαιοσύνης

Το ΑΣΕΠ προχώρησε στην Προκήρυξη 6Κ/2018 για 588 άτομα στο Υπ. Δικαιοσύνης πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη στελέχωση των καταστημάτων κράτησης του υπουργείου.6Κ/2018 για 588 άτομα στο Υπ. Δικαιοσύνης

Συγκεκριμένα πρόκειται για:
24 θέσεις ΠΕ Ιατρών των ειδικοτήτων Παθολογίας, Ψυχιατρικής, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Σωφρονιστικών Ενηλίκων και ΠΕ Ψυχολόγων.
7 θέσεις ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας – ειδικοτητας Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας – ειδικότητας Νοσηλευτικής.
557 θέσεις ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης.

Οι ενδιαφερόμενοι αφού κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική: www.asep.gr) καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Τρίτη 12 Ιουνίου και λήγει την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, 14:00

Απαιτείται Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Υπολογιστών

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη
6Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Τ.Κ. 11510 – Αθήνα

αναγράφοντας την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST από τα ΕΛΤΑ, περιλαμβάνοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης.
    Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
  2. Φωτοαντίγραφο της αστ. ταυτότητας (δύο όψεις) ή άλλου εγγράφου ταυτοπροσωπίας
  3. Παράβολο 3€ από τον ιστότοπο www.gsis.gr (e-Παράβολο) ή από www.asep.gr (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ) ή από Δημόσιο Ταμείο.
  4. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία οι υποψήφιοι αποδεικνύουν τα προσόντα, και τις ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτηση τους ανά θέση.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ, προσκομίζουν Βεβαίωση ιατρού ειδικότητας Ορθοπεδικού (ιδιώτη ή δημοσίου) στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται-βεβαιώνεται το ύψος σε εκατοστά και με σημειωμένη την ημερομηνία μέτρησης: 1,70 για άνδρες (χωρίς υποδήματα) και γυναίκες 1,60 (χωρίς υποδήματα).

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της ημέρας Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 όπως αυτό βεβαιώνεται από την ταχυδρομική σήμανση.

Δείτε όλη την Προκήρυξη εδώ.

Για την απόκτηση Πιστοποίησης ECDL ύλης, πατήστε εδώ.

Tagged with: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*