Προκήρυξη 5Κ/2015 του Υπ. Υγείας

Προκήρυξη Υπ. Υγείας

Απεστάλη στο Εθν. Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που Μαθήματα ECDLαφορά στην πλήρωση 690 θέσεων τακτικού προσωπικού Τ.E του Υπουργείου Υγείας

Μαθήματα ECDL

Πηγή: dikaiologitika.gr

Tagged with: , , , , ,