Προκήρυξη 3Κ/2018 για ΟΤΑ (Δήμους)

3Κ/2018 Προκήρυξη 8.166 θέσεων για Δήμους (ΟΤΑ)

To ΑΣΕΠ ανακοίνωσε ότι εκδόθηκε η 3Κ/2018 Προκήρυξη 8.166 θέσεων για Δήμους (ΟΤΑ). Οι θέσεις αφορούν τακτικό προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου για ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ σε:

3Κ/2018 Προκήρυξη 8.166 θέσεων για Δήμους (ΟΤΑ)
1. Ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού,
2. Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών
3. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ  (Υπ. Εσωτερικών).

Οι προθεσμίες των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής  έχουν ανά κατηγορία εκπαίδευσης ως εξής:

●  ΠΕ & ΤΕ Εκπαίδευσης, από Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου έως και Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, 14:00.

●  ΔΕ Εκπαίδευσης από Τρίτη 20 Φεβρουαρίου έως και Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018, 14:00.

●  ΥΕ Εκπαίδευσης από Πέμπτη 8 Μαρτίου έως και Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018, 14:00.

Απαιτείται κατά περίπτωση Πιστοποιημένη γνώση Υπολογιστών

Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να υπογραφεί και να αποσταλεί συστημένα μαζί με όλα τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018
Τ.Θ. 14308 – 11510, Αθήνα 

Στο φάκελο θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να αναγράφουν και την κατηγορία Π.Ε, Τ.Ε, Δ.Ε ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Οι προθεσμίες αποστολής της υπογεγραμμένηςεκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, για κάθε περίπτωση, δικαιολογητικά λήγουν ανά εκπαιδευτική κατηγορία στις παρακάτω ημερομηνίες:

● Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), έως και Παρ. 16 Μαρτίου 2018

● Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), έως και Δευτ. 12 Μαρτίου 2018

● Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, έως και Τρ. 27 Μαρτίου 2018

Για την απόκτηση Πιστοποίησης ECDL ύλης, πατήστε εδώ.

Δείτε ολόκληρη την Προκήρυξη 3Κ/2018 εδώ

Tagged with: , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*