Καλέστε μας τώρα στο 210 6930 631

Προκήρυξη 2Κ/2019 του Υπουργείου Υγείας

2Κ/2019 του Υπουργείου Υγείας για 1116 θέσεις

Το ΑΣΕΠ δημοσίευσε την Προκήρυξη 2Κ/2019 του Υπουργείου Υγείας για 1116 θέσεις τακτικού προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.

Συγκεκριμένα οι μόνιμες θέσεις εργασίας κατανέμονται ως εξής:2Κ/2019

  • 110 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
  • 458 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
  • 381 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
  • 167 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΥΕ)

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι με τα απαιτούμενα προσόντα (Κεφ. Α’ & Παράρτημα Α’ – Γενικά Προσόντα Διορισμού) για την Προκήρυξη 2Κ/2019 του Υπουργείου Υγείας μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ (www.asep.gr). 

Απαιτείται Πιστοποίηση γνώσεων Υπολογιστών στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Για ΠE, ΤE και ΔE η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την  Τρίτη 9 Απριλίου  και λήγει την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019,  14:00 (εμπρόθεσμο βάσει ημερομηνίας/ώρας ηλεκτρονικής υποβολής στο Α.Σ.Ε.Π.).
Για την κατηγορία ΥΕ η προθεσμία υποβολής αρχίζει την Πέμπτη 2 Μαΐου και λήγει την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, 14:00 (εμπρόθεσμο βάσει ημερομηνίας/ώρας ηλεκτρονικής υποβολής στο Α.Σ.Ε.Π.).

Μαθήματα ECDL ύλης για Δημόσιο & ΑΣΕΠ
Δείτε επίσης και Μαθήματα Πιστοποίησης Αγγλικών για Ελλ. Δημόσιο & ΑΣΕΠ

Δείτε όλη την Προκήρυξη εδώ.

 

You might be interested in …

Καλέστε μας