Προκήρυξη 15Κ/2017 για 335 μόνιμες θέσεις στον ΟΑΕΔ

ΑΣΕΠ, Προκήρυξη 15Κ/2017 για 335 θέσεις στον ΟΑΕΔΠροκήρυξη 15Κ/2017 για 335 θέσεις στον ΟΑΕΔ

Tο ΑΣΕΠ δημοσίευσε την προκήρυξη 15Κ/2017 για 335 θέσεις στον ΟΑΕΔ. Οι θέσεις αφορούν μόνιμο προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με την παρακάτω κατανομή:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 305 θέσεις.

– ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Εργασιακοί Σύμβουλοι Ανέργων), 221 θέσεις.

– ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Εργασιακοί Σύμβουλοι Εργοδοτών), 84 θέσεις.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 30 θέσεις.

– ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Εργασιακοί Σύμβουλοι Ανέργων).

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων θα πρέπει αν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης (βλ. πιο κάτω). Για όλες τις θέσεις απαιτούνται Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού υπολογιστή.

  • Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής
    αρχίζει Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου και λήγει την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, ώρα 14:00. 

Πιστοποίηση γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για χρήση στο Δημόσιο και το ΑΣΕΠ

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ.

 

Tagged with: , , , ,