Καλέστε μας τώρα στο 210 6930 631

Πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων Vs Ανεργία

Πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων

Σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης

Πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων Vs Ανεργία

Πέραν των τυπικών ακαδημαϊκών προσόντων, σε ανώτερο ή ανώτατο επίπεδο που πολλές φορές ενισχύονται και με την απόκτηση ενός ή περισσότερων μεταπτυχιακών τίτλων, σπουδαίο ρόλο στην διαδικασία ανεύρεσης εργασίας έχει και η πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων. Μιλάμε για την πιστοποιημένη γνώση χρήσης εκείνων των εργαλείων που θεωρούνται απαραίτητα σε κάθε έκφανση της επαγγελματικής μας ζωής, είτε στο ξεκίνημα είτε σε αλλαγή προσανατολισμού στην πορεία.

Είναι δεδομένο ότι οι εργοδότες σήμερα αναζητούν πέραν του πτυχίου και την πιστοποίηση, των συγγενών με το αντικείμενο εργασίας, δεξιοτήτων ως βασικό κριτήριο επιλογής προσωπικού. Και μάλιστα, κατά προτεραιότητα μια και η πιστοποίηση αποτελεί σήμερα , στην κλίμακα αξιολόγησης για την επιλογή προσωπικού, ανώτερο κριτήριο κι από το ίδιο το πτυχίο!

Με την ανεργία να επηρεάζει 6 στους 10 νέους αλλά και το φαινόμενο όλο και περισσότεροι πάνω από 40 ετών να χάνουν την εργασία τους ή να αναγκάζονται να αλλάξουν εργασιακό κλάδο είναι σαφές ότι μια στοχευόμενη επιλογή επαγγελματικής πιστοποίησης προσδίδει ακλόνητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Μέσα σε ένα περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται είναι χρέος όλων ημών των ανθρώπων της εκπαίδευσης, να παρέχουμε υπηρεσίες που δημιουργούν αγάπη για τη διά βίου μάθηση, διανοητική ευελιξία και αξιοποίηση των ατομικών ικανοτήτων. Η γνώση είναι δύναμη και η πιστοποιημένη απόδειξη της αποτελεί σήμερα εχέγγυο ποιότητας αλλά και σαφές πλεονέκτημα σε μια εποχή που αντιστρατεύεται την αντίληψη του “είσαι ό,τι δηλώσεις”.

Δείτε επίσης:

Πιστοποίηση ειδικά για ΑΣΕΠ και Ελληνικό Δημόσιο

You might be interested in …

Καλέστε μας