Καλέστε μας τώρα στο 210 6930 631

Μαθήματα AutoCAD με πιστοποίηση Autodesk

AutoCAD και πιστοποίηση Autodesk

Η σχεδίαση με τη χρήση Η/Υ αποτελεί μια πραγματικότητα στον τεχνικό κόσμο ο οποίος την έχει υιοθετήσει, μειώνοντας έτσι το χρόνο και την δυσκολία της σχεδιαστικής εργασίας, εξασφαλίζοντας τέλεAutocad_schemeια ακρίβεια και δυνατότητα εύκολης διόρθωσης του σχεδιαστικού λάθους.

Το AutoCAD της Autodesk είναι το κυρίαρχο εργαλείο σχεδιάσης βοηθώντας σήμερα πάρα πολλούς επαγγελματίες παγκόσμια που ασχολούνται με το τεχνικό σχέδιο. Είναι μία ολοκληρωμένη σειρά δισδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης που βοηθάει όλες τις φάσεις της σχεδίασης από τα προσχέδια, την τοπογραφική ανάλυση, τη σχεδίαση, τον φωτορεαλισμό και την παρουσίαση ενός μοντέλου.

Tα μαθήματα AutoCAD πεπιλαμβάνουν εκτός των άλλων και:

  • Παραδείγματα
  • Λυμένες ασκήσεις
  • Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
  • Μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα

Ακολουθώντας τη μέθοδο Project Based Learning (= Μαθαίνω υλοποιώντας)  επιτυγχάνεται η εμπέδωση της θεωρίας με έναν πιο εποικοδομητικό τρόπο απ’ ότι σε ένα “παραδοσιακού” τύπου μάθημα.

Παράλληλα η δομή των μαθημάτων είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε το εκπαιδευτικό υλικό να:

  • Καθοδηγεί το σπουδαστή στη μελέτη του.
  • Προάγει την αλληλεπίδραση του σπουδαστή με το μαθησιακό υλικό.
  • Επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες.
  • Αξιολογεί και ενημερώνει το σπουδαστή για την πρόοδο του.
  • Εξειδικεύει τις θεωρητικές γνώσεις με τη χρήση πρακτικών εφαρμογών.

Τα μαθήματα AutoCAD μπορούν να οδηγήσουν και στην πιστοποίηση Autodesk Certified User! Autodesk Autocad Certified UserΗ πιστοποίηση Autodesk είναι καταρχήν η εγκυρότερη και πιο αναγνωρισμένη πιστοποίηση AutoCAD μια και αποτελεί την πιστοποίηση του κατασκευαστή. Αποδεικνύει την ικανότητα του ενδιαφερόμενου στη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής και είναι σαφές εχέγγυο γνώσης και ποιοτικής-παραγωγικής λειτουργίας του AutoCAD.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα AutoCAD και την Πιστοποίηση Autodesk Certified User.

 

You might be interested in …

Καλέστε μας