Εκπόνηση Πτυχιακής εργασίας

Εκμάθηση για την εκπόνηση Πτυχιακής εργασίας

Όσο οι υποχρεώσεις των σπουδών αυξάνονται και ο ελεύθερος χρόνος για ένα φοιτητή περιορίζεται τόσο δυσκολότερη καθίσταται κι η επαρκής ανταπόκριση στις απαιτήσεις των ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΕΑΠ.  Η TechnoEDU προσφέρει εξειδικευμένη παροχή βοήθειας (φροντιστήριο για πτυχιακή εργασία) σε θέματα όπως η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, διπλωματικής εργασίας, εργασιών εξαμήνου, μεταφράσεων, στατιστικών αναλύσεων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΑΠ και Κολεγίων.
Οι εργασίες αναλαμβάνονται σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκονται. Παρέχεται γρήγορη και ποιοτική βοήθεια σε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή σας υποχρέωση ενώ αναλαμβάνουμε και εξ αποστάσεως υποστήριξη.ptychiakesergasies

Μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε είναι και αυτή του project based learning (=μαθαίνω υλοποιώντας) μέσω της οποίας έχετε την επιλογή να φτιάξετε την πτυχιακή εργασία, την διπλωματική εργασία σας με καίριες υποδείξεις, παρεμβάσεις και συμπληρώσεις στα θέματα που απαιτούνται από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας.
Υποστηρίζεται και η μέθοδος συγγραφής εργασιών LaTeX.

Οι συνεργάτες μας καλύπτουν τις περισσότερες ειδικότητες ενώ έχουν στο ενεργητικό τους πλήθος άριστων δημοσιευμένων εργασιών τις οποίες επέβλεψαν γεγονός που εγγυάται την αξιοπιστία και την ποιότητα και των δικών σας εργασιών.
 Αξίζει να σημειωθεί πως οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας αναλαμβάνουν θέματα εργασιών μόνο όταν είναι απόλυτα σίγουροι πως θα μπορέσουν να σας βοηθήσουν.
Κάθε εργασία πριν παραδοθεί ελέγχεται για την αξιοπιστία της και την μοναδικότητά της με ειδικό software που χρησιμοποιείται από πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ενδεικτικές αξίες εργασιών:

  • Πτυχιακή εργασία, από 300€
  • Εργασία ΕΑΠ, από 120€
  • Ερευνητική εργασία, από 480€

 

TechnoEDU και στα Ακαδημαϊκά …γρήγορα και υπεύθυνα!