Καλέστε μας τώρα στο 210 6930 631

Δημοσιεύτηκε η 1Κ/2018 της ΕΥΔΑΠ

1Κ/2018 της ΕΥΔΑΠ για 209 θέσεις

Το ΑΣΕΠ προχώρησε στη δημοσίευση της Προκήρυξης 1Κ/2018 της ΕΥΔΑΠ για 209 θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου – Αορίστου Χρόνου.1Κ/2018 της ΕΥΔΑΠ για 209 θέσεις
Συγκεκριμένα πρόκειται για τις παρακάτω κατηγορίες εκπαίδευσης:

Κατηγορία Π.Ε: 71 θέσεις. ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές, ΠΕ Διοικητικοί, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ Μηχανικοί Μεταλλειολόγοι – Ορυκτών Πόρων, ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Οικονομικοί, ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ Στατιστικοί, ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί, ΠΕ Χημικοί, ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί.

Κατηγορία Τ.Ε: 41 θέσεις. ΤΕ Διοικητικοί, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ΤΕ Οικονομικοί, ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΤΕ Προγραμματιστές, ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί.

Κατηγορία Δ.Ε: 97 θέσεις. ΔΕ Γραμματείς, ΔΕ Δομικών Έργων, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, ΔΕ Καταμετρητές, ΔΕ Μηχανολόγοι, ΔΕ Οδηγοί C κατηγορίας, ΔΕ Οδηγοί C, D κατηγορίας, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ, ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων.

Απαιτείται κατά περίπτωση Πιστοποιημένη γνώση Υπολογιστών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση στο ΑΣΕΠ μέσω internet στη σελίδα www.asep.gr.

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ηλεκτρονικά συμμετοχής ορίζεται :
από Τετάρτη 18 Απριλίου έως και Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, 14:00.

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκτυπώσουν και να υπογράψουν την ηλεκτρονική τους αίτηση που θα πρέπει να αποσταλεί έως και Δευτ. 7 Μαΐου 2018 (ταχυδρομική σήμανση):

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2018
Τ.Θ. 14308

Επιπλέον απαιτούνται:

  1. Φωτοαντίγραφο της αστυν. ταυτότητας (δύο όψεις) ή άλλου εγγράφου ταυτοπροσωπίας
  2. Παράβολο 3€ από τον ιστότοπο www.gsis.gr (e-Παράβολο) ή από www.asep.gr (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ) ή από Δημόσιο Ταμέιο.
  3. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία οι υποψήφιοι αποδεικνύουν τα προσόντα, και τις ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτηση τους ανά θέση.

Δείτε όλη την Προκήρυξη εδώ.

Για την απόκτηση Πιστοποίησης ECDL ύλης, πατήστε εδώ.

You might be interested in …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας