Δες την Στατιστική μέσα από το SPSS

 SPSS, Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΤΡΟΠΟ.LoveSPSS

 

Ό, τι χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε την ανάλυση των δεδομένων σας βρίσκεται στο SPSS!

Το πρόγραμμα SPSS (statistical package for social science ή Superior Performance Software System) αποτελεί το πιο διαδεδομένο και εύχρηστο εργαλείο για στατιστικές αναλύσεις, διπλωματικές εργασίες/ διατριβής αλλά και ερευνητικά προγράμματα.

 

Η εκπαίδευση στο SPSS περιλαμβάνει βήμα- βήμα:

  •  Σωστή επιλογή των στατιστικών δοκιμών – τεστ

Η επιλογή των κατάλληλων στατιστικών δοκιμών εξαρτάται από το σχεδιασμό της μελέτης, τις υποθέσεις ή ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί,  καθώς και από τους τύπους των μεταβλητών που θα χρησιμοποιηθούν.

  •  Εκτέλεση των δοκιμών με τη χρήση του SPSS

Το SPSS με απλά βήματα και χωρίς γνώσεις στατιστικής – παρέχει μια ολοκληρωμένη στατιστική ανάλυση. Ξεκινώντας με την εισαγωγή δεδομένων στο SPSS, την εξέταση των προϋποθέσεων που απαιτούνται κατά τη χρήση διαφορετικών στατιστικών δοκιμών, την εκτέλεση των δοκιμών και εν τέλει την ανάλυση – ερμηνεία των εξερχομένων αποτελεσμάτων.

  • Ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση του SPSS

Έπειτα από την εξαγωγή των αποτελεσμάτων με τη χρήση του SPSS βήμα προς βήμα, παρέχεται η ερμηνεία και η ανάλυση αυτών με επεξηγήσεις και παραδείγματα, προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα αποτελέσματα.

  •  Συγγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Η συγγραφή των αποτελεσμάτων αποτελεί το σημαντικότερο βήμα της στατιστικής ανάλυσης. Προκειμένου να εκπονηθούν τα αποτελέσματα θα πρέπει να ερμηνευθούν με ακρίβεια οι πίνακες και τα γραφήματα που έχουν παραχθεί από το SPSS. Το πρόγραμμα παράγει πολλStatisticsούς πίνακες, ωστόσο ένα μικρό ποσοστό αυτών χρειαζόμαστε για την ανάλυση.

Δείτε περισσότερα για τη Στατιστική Ανάλυση SPSS

Ακαδημαϊκή Ομάδα TechnoEDU

 

Tagged with: , , , , , ,