ΑΣΕΠ, Προκήρυξη 15Κ/2017 για 335 θέσεις στον ΟΑΕΔ Tο ΑΣΕΠ δημοσίευσε την προκήρυξη 15Κ/2017 για 335 θέσεις στον ΟΑΕΔ. Οι θέσεις αφορούν μόνιμο προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με την παρακάτω κατανομή: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 305 θέσεις. – ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Εργασιακοί …

Προκήρυξη 15Κ/2017 για 335 μόνιμες θέσεις στον ΟΑΕΔ Read more »

Tagged with: , , , ,