Λίγα λόγια για το memory game Το παιχνίδι memory game είναι μία εφαρμογή στα πλαίσια του μαθήματος Προγραμματισμός για παιδιά 10+ με το εργαλείο Microsoft Visual Express for kids. Στο παιχνίδι αυτό εμφανίζονται 16 κρυμμένες εικόνες σε τυχαίες θέσεις. Ο χρήστης …

vb for kids-memory game Read more »

Tagged with: , ,

Περιγραφή της εφαρμογής BlackBoard Το παιχνίδι Blackboard προσομοιώνει έναν μαυροπίνακα. Στην δεξιά πλευρά της εφαρμογής υπάρχουν 8 χρώματα.  Ο χρήστης κάνει κλικ σε ένα χρώμα και σχεδιάζει στον μαυροπίνακα. Ο δείκτης του ποντικιού θεωρείται το πινέλο ζωγραφικής. Στην κάτω δεξιά …

Blackboard – Microsoft Visual Basic για παιδιά Read more »

Tagged with: , ,

Η εφαρμογή Guess the Number Η εφαρμογή Guess the Number αναπτύχθηκε στο τμήμα προγραμματισμού για παιδιά. Με την εφαρμογή αυτή ο μαθητής προσπαθεί να μαντέψει έναν αριθμό από το 0 έως το 100 τον οποίο έχει δώσει η εφαρμογή. Οι …

Guess the Number – Microsoft Visual Basic για παιδιά Read more »

Tagged with: , ,

Η εφαρμογή Form Fun Το τμήμα προγραμματισμού για παιδιά, παρουσιάζει την εφαρμογή Form Fun. Ο σκοπός αυτής της εφαρμογής είναι η αλλαγή εμφάνισης της φόρμας με χρήση των κουμπιών τα οποία βρίσκονται σε αυτήν. Τα κουμπιά κάνουν τις εξής λειτουργίες: …

Form Fun – Microsoft – Visual Basic για παιδιά Read more »

Tagged with: , ,