Καλέστε μας τώρα στο 210 6930 631

ΑΣΕΠ, 6Κ/2017 του Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής

203 μόνιμες θέσεις με την 6Κ/2017 του Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 6Κ/2017 για 203 μόνιμες θέσεις  του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (υπηρ. Ασύλου) με σειρά προτεραιότητας. Οι εν λόγω θέσεις αφορούν μόνιμο προσωπικό ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ηλεκτρονικά αρχίζει την Πέμπτη 15 Ιουνίου και λήγει την

6K/2017
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής – Υπηρ. Ασύλου

Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, ώρα 14:00

Οι ενδιαφερόμενοι παράλληλα με την ηλεκτρονική αίτηση αποστέλλουν υπογεγραμμένη συστημένα και την εκτυπώσιμη μορφή της προς:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 6Κ/2017
Τ.Θ. 14 308,
Αθήνα Τ.Κ. 11510  
 

Αναγράφουν δε στο φάκελο Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

 

Πιστοποίηση γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για χρήση στο Δημόσιο και το ΑΣΕΠ

Επιπλέον, απαιτείται παράβολο 3€ είτε από Δημόσιο Ταμείο είτε ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο www.asep.gr στο λινκ με την ένδειξη “Ηλεκτρονικό Παράβολο”. Οι ενδιαφερόμενοι αναγράφουν τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και αποπληρώνουν έγκαιρα (μέχρι την ημερ. λήξης υποβολής των δικαιολογητικών) το αντίτιμό του.

Ως απαραίτητο πρόσθετο προσόν ορίζεται η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:  1) Επεξεργασίας κειμένων, 2) Υπολογιστικών φύλλων και 3) Υπηρεσιών διαδικτύου. Απόκτησε τώρα ECDL – Πιστοποίηση Υπολογιστών για την Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Κ/2017.

Δείτε όλη την Προκήρυξη εδώ.

You might be interested in …

Καλέστε μας